Śledź nas na...
Cena złota Logo
46,31€/g
+24,370%
Cena złota
+24,370%
46,31 €/g
Zaktualizowane 01-Apr-2020
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGROMADZONE DANE OSOBOWE

Wszystkie dane osobowe Klienta z niniejszej strony internetowej zgromadzone przez IndaloGold będą traktowane i przetwarzane zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Panamy.

IndaloGold przyjął techniczne środki bezpieczeństwa oraz istniejące standardy jakości aby maksymalnie zagwarantować bezpieczeństwo i poufność komunikacji. Z tego powodu IndaloGold nie ponosi odpowiedzialności za złamanie systemów bezpieczeństwa Klienta lub nienaruszalności komunikacji, kiedy dane przekazywane są za pomocą jakichkolwiek sieci telekomunikacyjnych.

2. PRYWATNOŚĆ

Możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje osobiste Klienta (“Dane Osobowe”) aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z jakiegokolwiek kontraktu podpisanego pomiędzy Klientem a nami (np. zamówienie złota), aby przedstawić Klientowi informacje, o które nas poprosi, aby przesłać Klientowi najnowsze informacje dotyczące produktów i promocji oraz przesłać Klientowi nasz produkt na wskazany adres. IndaloGold będzie odpowiedzialny za przetwarzanie Danych Osobowych Klienta. Kiedy Klient zarejestruje się i wypełni formularz lub przejdzie do swoich danych na stronie IndaloGold będzie używane bezpieczne połączenie (http z certyfikatem SSL, znana jako protokół HTTPS). Dane, które zostaną podane zaszyfrowane automatycznie przed przesłaniem dalej. Wszystkie dane i cała informacja, jaką otrzymamy, zostaną zabezpieczone, zarejestrowane w naszej bazie danych i będą mogli mieć do nich dostęp tylko pracownicy i autoryzowani podwykonawcy. Nie gromadzimy Danych Osobowych w sposób automatyczny, tylko w momencie dania nam przez Klienta swojej autoryzacji. Na przykład: przy rejestracji do otrzymywania mailingu z wiadomościami, poprosimy o adres mailowy klienta, przy dokonaniu zakupu w sklepie internetowym, poprosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu mailowego, identyfikacji osobistej itp. Podane dane będą przechowywanie w sposób poufny i zabezpieczony przed jakimkolwiek nadużyciem i, wobec tego, będą używane tylko do celów wcześniej podanych.

IndaloGold zobowiązuje się do aktualizacji i utrzymania środków technicznych, uznanych za konieczne, dla zagwarantowania bezpieczeństwa i konfidencjonalności Danych o Charakterze Personalnym, zapobiegając jakiejkolwiek zmianie, utracie, wykorzystaniu, przetworzeniu, lub dostępu, które byłyby nieautoryzowane. Zobowiązanie to będzie rozwijane zgodnie ze stanem technologii i natury danych osobowych. IndaloGold nie oferuje żadnej gwarancji w relacji do ciągłości czy braku błędów w żadnym miejscu dostępnym za pośrednictwem swojej strony internetowej tak, jak nie gwarantuje korekty jakiegokolwiek błędu czy braku wirusów i innych szkodliwych składników na niniejszej stronie internetowej lub w serwerze, który ją przekazuje.

3. KTO POSIADA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA?

IndaloGold pracuje z podwykonawcami do pewnych, określonych usług, jak np. pozycjonowanie strony internetowej. Kiedy te osoby będą miały dostęp do Danych Osobowych, w celu wykonania wymienionych usług, zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, aby Dane Osobowe klienta były użyte wyłącznie do celów wymienionych wcześniej. Dane Osobowe Klienta zostaną przekazane organizmom kontrolnym, władzom skarbowym i organizmom dochodzeniowym, wyłącznie w sytuacjach wymaganych przez prawo.

Co jakiś czas IndaloGold będzie organizować konkursy, promocje lub eventy we współpracy z podwykonawcami. W takich przypadkach zostanie to podanie na stronie internetowej. Jeżeli Klient zechce wziąć udział w wymienionym konkursie, promocji lub evencie, jego dane osobowe (w wymaganym zakresie) zostaną oddane do dyspozycji tym podwykonawcom w stopniu niezbędnie koniecznym.

4. CEL UŻYCIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Klienta będą użyte w celu zarządzania technicznego i funkcjonalnego strony internetowej. Kiedy Klient odwiedzi naszą stronę internetową nasi administratorzy użyją danych technicznych powiązanych z funkcjonowaniem strony w celu umożliwienia jej sprawnego działania. Dzięki tym danym technicznym, administratorzy naszej strony internetowej będą mogli prawidłowo nią zarządzać, na przykład, poprawiając problemy techniczne lub polepszając dostęp do jej określonych części. W taki sposób możemy zagwarantować szybkie i sprawne znajdywanie informacji na stronie. Używane są także cookies. W tym celu używane są dane techniczne, jak np. adres IP komputera Klienta, dane odwiedzanych części strony internetowej, przeglądarka jakiej klient używa, dane innych stron internetowych odwiedzanych wcześniej i później oraz czas jednej wizyty. Zachowujemy dane techniczne przez potrzebny i dozwolony legalnie okres czasu.

Klient może skontaktować się z nami za pomocą maila, pisząc na adres: soporte@indalogold.com. W takim przypadku, użyjemy Danych Osobowych klienta w celu udzielenia mu odpowiedzi. Z tego powodu użyjemy jego imienia, jego danych kontaktowych, jego korespondencji z nami dotyczącej zadanego pytania oraz wszystkich innych Danych Osobowych, które nam udostępni i które będą potrzebne w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Dane te zostaną przechowane w naszych systemach przez czas potrzebny i legalnie dozwolony a następnie zostaną usunięte, zachowując tylko zapis historyczny, który będzie posiadał imię klienta, informację kontaktową, datę kiedy skontaktował się z nami oraz tytuł pytania.

4.1 Inne możliwości wykorzystania danych (nie ograniczając się tylko do wymienionych):

  • Tworzenie informacji o administracji i danych statystycznych.
  • Jeżeli klient weźmie udział w naszych konkursach, eventach, promocjach i zawodach, wykorzystanie danych do organizacji wymienionych konkursów, eventów, promocji lub zawodów, ogłoszenie zwycięzców oraz kontrola odpowiedzi na wymienione konkursy, eventy, promocje i i zawody.
  • Wypełnienie zobowiązań prawnych.
  • Zarządzanie udziałami.
  • Przypisanie treści danej publikacji.
  • Procesy płatności.
  • Uniemożliwienie lub zatrzymanie oszustw i nadużyć.
  • Prowadzenie księgowości.
  • Administracja forum.
  • Wdrożenie środków bezpieczeństwa i kontrola dostępu do naszej strony internetowej.

Klient ma prawo korzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i ochrony swoich danych osobowych, za pomocą pisemnego komunikatu przesłanego na: soporte@indalogold.com. W każdym przypadku zainteresowany Klient powinien załączyć kopię swojego dokumentu tożsamości: Dowodu osobistego, paszportu lub innego odpowiedniego dokumentu, który go zidentyfikuje.

5. PLIKI HISTORYCZNE

Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych gromadzimy automatycznie informacje nie identyfikującą osobiście i gromadzimy ją w plikach historycznych. Informacje te zawierają adresy IP, rodzaje przeglądarek, dostawcę usługi internetu (ISP), strony odwiedzane, system operacyjny, datę/godzinę oraz dane częstotliwości klikania. Używamy te informacje, które nie identyfikują użytkowników, aby analizować tendencje, administrować stronę i gromadzić informację demograficzną odnoszącą się do całości bazy naszych klientów. Nie relacjonujemy tej informacji zgromadzonej automatycznie z informacją osobiście identyfikującą.

6. JAK CHRONIMY INFORMACJĘ OSOBISTĄ?

Dane Osobowe Klienta traktowane są w sposób całkowicie poufny i nasza strona internetowa posiada ochronę i administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa odpowiednie do zabezpieczenia Danych Osobowych Klienta, aby uchronić je przed zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, rozprzestrzenieniem lub przypadkowym, nielegalnym lub nieautoryzowanym użyciem oraz jakąkolwiek inną nielegalną formą wykorzystania. W tym celu IndaloGold używa różne systemy bezpieczeństwa łącznie z bezpiecznymi, blokującymi i cyfrującymi serwerami, jak również fizyczną ochronę miejsc gdzie przetrzymywane są dane.

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Polecamy użytkownikom strony internetowej aby regularnie przeglądali niniejszą politykę prywatności w celu sprawdzenia zmian. Niniejsza polityka prywatności została zmieniona ostatni raz w Styczniu 2016. Niniejszą politykę prywatności można zapamiętać lub wydrukować używając odpowiednie przyciski dostępne na jej wstępie.