Śledź nas na...
Cena złota Logo
46,31€/g
+24,370%
Cena złota
+24,370%
46,31 €/g
Zaktualizowane 01-Apr-2020
Szanowny Kliencie, informujemy, ze Sklep Internetowy IndaloGold nie prowadzi ani nie promuje swojej działalności, produktów oraz usług w Kolumbii. Przed wypełnieniem formularza prosimy o sprawdzenie czy Twoje państwo zamieszkania znajduje się na liście “Państwo”. Prosimy o skompletowanie miejsc obowiązkowych * znakami z alfabetu łacińskiego.

Państwo *

Email *

Potwierdź mail *

Network Global Services Corporation S.A. zarejestrowana w R.U.C Numer: 155601415-2-2015 DV 51, adres: Corregimiento de San Francisco, calle 53 y Obarrio, Edificio Hi-Tech Plaza, Piso 10, de la Ciudad de Panamá (Panamá) (nazwana później IndaloGold), który zarządza i jest właścicielem strony internetowej https://www.indalogold.com i klientem (nazwany później Klient), który zamawia zakup sztabek ze złota inwestycyjnego i/lub monet ze złota inwestycyjnego (nazwany później Produktem).

Niniejszy kontrakt opisuje Regulamin Sklepu Internetowego, dotyczy dostępu oraz użytku sklepu internetowego IndaloGold widocznego na stronie internetowej https://www.indalogold.com.

Jakikolwiek Klient, który pragnie używać strony internetowej lub usług oferowanych przez IndaloGold będzie mógł to robić po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, który wyszczególnia się poniżej.

Odpowiednio, wszystkie wizyty oraz kontrakty i transakcje, jakie zrealizują się na wymienionej stronie internetowe tak, jak ich efekty prawne, będą regulowane za pomocą niniejszego regulaminu i oparte na prawodawstwie Republiki Panamy.

Regulamin zawarty w niniejszym dokumencie będzie stosowany i rozumiany jako podstawa do wszystkich operacji i kontraktów, które będą realizowane za pomocą systemów promocyjnych i sprzedażowych charakterystycznych dla niniejszej strony internetowej, pomiędzy jej Klientami.

W przypadku braku zgody ze strony Klienta co do niniejszego Regulaminu, który ma charakter obowiązkowy i wiążący, wymieniony Klient powinien powstrzymać się od używania strony internetowej oraz usług oferowanych przez IndaloGold.

Klient, który będzie używał niniejszą stronę internetową, musi przeczytać, zrozumieć i zaakceptować niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego ustanowiony przez IndaloGold tak, jak inne dokumenty i klauzule, jakie zostaną dołączone.

W przypadku używania niniejszej strony internetowej, będzie zrozumiałym, iż został zaakceptowany w całości Regulamin Sklepu Internetowego ustanowiony na stronie https://www.indalogold.com zobowiązując się do wymienionej akceptacji poprzez używanie strony.

Jakąkolwiek konsultację czy korespondencję dotyczącą niniejszego Regulaminu lub IndaloGold należy kierować na dane kontaktowe podane na naszej stronie https://www.indalogold.com.

1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA

1.1 Klient deklaruje, że jest pełnoletni, posiada zdolność prawną według praw ustalonych w państwie zamieszkania i spełnia wszystkie wymogi prawne potrzebne do zawarcia niniejszego kontraktu.

1.2 Zakupy będą mogły być realizowane przez Klientów posiadających zdolność prawną do wymienionych czynności. Akty kupna, zrealizowane przez osobę nie posiadającą wymienionych zdolności prawnych, na stronie internetowej, będą odpowiedzialnością jej rodziców, tutorów lub kuratorów i w związku z tym będą uważane jako zrealizowane przez nich jako konsekwencja reprezentacji legalnej, którą przedstawiają. W przypadku zarejestrowania jako Klienta osoby prawnej, jej przedstawiciel musi posiadać zdolność prawną do działań w jej imieniu i do przestrzegania Regulaminu Sklepu Internetowego zawartego w niniejszej umowie.

1.3 Klient gwarantuje także, iż działa we własnym imieniu i przedstawicielstwie, że opłaty jakie zrealizuje pochodzą z własnych środków z legalnych źródeł, spełniając warunki legalne dotyczące prania brudnych pieniędzy” oraz walki z terroryzmem i, że posiada legalne prawo składania podpisu.

1.4 Podpisując ogólny regulamin lub zaznaczając opcję “Przeczytałem, rozumiem i akceptuję Regulamin”, “akceptuję”, “tak”, “si”, "yes" lub inne potwierdzenie na końcu tego dokumentu, przekazuje się klientowi prawo do pełnej akceptacji zakupu tak jak do całkowitej akceptacji wszystkich i każdego z osobna warunków ogólnych jakie znajdują się wytyczone w niniejszym kontrakcie.

1.5 IndaloGold nie akceptuje żadnego pełnomocnictwa czy dokumentu, na podstawie którego Klient mógłby być reprezentowany przez osoby trzecie.

1.6 Informujemy Klienta, że powinien uważnie przeczytać niniejszy Regulamin zanim dokona zakupu Kontraktu na Zakup z Rabatem na naszej stronie internetowej i skontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta, jeżeli będzie mieć jakiekolwiek wątpliwości co do jego treści. Wyłącznie, jeśli Klient zgadza się z treścią Regulaminu, może się na niego zgodzić. Prosimy zrozumieć, że, jeśli Klient odrzuci akceptację niniejszego Regulaminu, nie będzie mógł zrealizować żadnego zakupu poprzez model Kontraktu na Zakup z Rabatem firmy IndaloGold na naszej stronie internetowej.

1.7 Kontrakt pomiędzy IndaloGold i Klientem będzie zawarty wyłącznie w języku hiszpańskim. Jakakolwiek konsultacja lub korespondencja odnosząca się do tego kontraktu lub do IndaloGold powinna kierować się poprzez dane kontaktowe podane na stronie web: https://www.indalogold.com

2. POROZUMIENIE W KONTRAKTACH REALIZOWANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ ICH WALIDACJA

2.1 Za pomocą niniejszej strony internetowej IndaloGold będzie realizować promocje produktów, które będą mogły być akceptowane poprzez drogę elektroniczną, wykorzystując mechanizmy, które strona w tym celu oferuje. Każda akceptacja oferty będzie objęta warunkiem walidacji operacji przez IndaloGold. W konsekwencji, dla wszystkich operacji realizowanych na niniejszej stronie internetowej, potwierdzenie i/lub zatwierdzenie i weryfikacja ze strony IndaloGold, będą wymogiem na pomyślne przeprowadzenie operacji. Aby zatwierdzić transakcję IndaloGold musi konfirmować:

  1. Posiadanie, w momencie akceptacji oferty, produktu w magazynie.
  2. Sprawdzenie i akceptację sposób płatności zaoferowany przez Klienta.
  3. Zgodność danych zarejestrowanych przez Klienta na stronie internetowej z tymi przedstawionymi w momencie akceptacji oferty.

2.2 W celu zakomunikowania Klientowi niniejszą walidację, firma będzie musiała przesłać pisemne potwierdzenie na ten sam adres mailowy, jaki zarejestrował Klient, lub poprzez jakikolwiek sposób komunikacji, który zagwarantuje odpowiednie i prawidłowe zawiadomienie, jakie zostanie mu wcześniej ogłoszone na samej stronie internetowej. Zatwierdzenie zostanie uznane za utworzone w momencie przesłania wymienionego pisemnego potwierdzenia do Klienta i w miejscu gdzie zostało ono wydane.

3. PRYWATNOŚĆ KLIENTA

3.1 Klient jest poinformowany o istnieniu archiwum danych osobowych, w którym zostaną zapisane jego dane tak, jak o przetwarzaniu tych danych przez IndaloGold.

3.2 Wszystkie dane osobowe Klienta z tej strony internetowej uzyskane przez IndaloGold będą użyte i przetworzone zgodnie z wszystkimi prawami i ustawami Wschodniej Republiki Panamy.

3.3 IndaloGold przyjął techniczne środki bezpieczeństwa i istniejące standardy jakości w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i poufność komunikacji. Dlatego firma wstrzymuje się od jakiejkolwiek odpowiedzialności od naruszenia systemów bezpieczeństwa Klienta lub nienaruszalności komunikacji kiedy te będą przekazywane poprzez jakiekolwiek sieci telekomunikacyjne.

IndaloGold posiada zainstalowane na swoich serwerach i systemach informatycznych wiele certyfikatów bezpieczeństwa takich jak Certyfikat SSL, odpowiadający angielskim słowom (Secure Socket Layer), który jest protokołem bezpieczeństwa i powoduje, że dane przemieszczają się w sposób wewnętrzny i bezpieczny, inaczej mówiąc, transmisja danych pomiędzy serwerem a użytkownikiem internetowym i odwrotnie jest całkowicie kodowana lub szyfrowana. Używane są algorytmy matematyczne i system kluczy, które tylko są identyfikowane pomiędzy osobą która jest podłączona i serwerem. Posiadając niezawodny Certyfikat SSL nasze dane są zaszyfrowane, robiąc bezpieczną transmisję informacji w internecie i w ten sposób potwierdzamy, że w dane nie będą interweniować osoby niechciane.

3.4 IndaloGold zobowiązuje się aktualizować i utrzymywać środki techniczne jakie będzie uważał za stosowne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Danych o Charakterze Personalnym, zapobiegając jakiekolwiek zaniepokojenie, utratę lub nieautoryzowane użytkowanie lub dostęp. To zobowiązanie będzie rozwijać się zgodnie ze stanem technologii i naturą danych osobowych.

3.5 Klient może użyć swojego prawa do dostępu, sprostowania, odwołania i opozycji swoich danych osobowych poprzez zakomunikowanie na piśmie wysłanym na adres mailowy soporte@indalogold.com Zainteresowany Klient będzie musiał załączyć kopię swojego dokumentu tożsamości, paszportu lub innego ważnego dokumentu, który go zidentyfikuje.

4. PROCEDURA DZIAŁANIA ORAZ AKCEPTACJA KONTRAKTÓW ZA POMOCĄ STRONY

4.1 W kontraktach oferowanych za pomocą niniejszej strony internetowej IndaloGold poinformuje, w sposób jednoznaczny i łatwo dostępny, kroki, jakie należy wykonać w celu ich zatwierdzenia, oraz poinformuje, w odpowiednim momencie, czy dokument elektroniczny, który sformalizuje wymieniony kontrakt, będzie złożony w archiwum, oraz jego dostępność dla Klienta.

4.2 Odpowiednie kroki w celu realizacji zakupu, odznaczenie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zatwierdzenie przez firmę spełnienia wszystkich warunków będą podstawą do materializacji kontraktu. Firma wskaże także swój adres pocztowy oraz mailowy a także środki techniczne do dyspozycji Klienta w celu identyfikacji i naprawy błędów w przesyłce lub danych.

5. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1 Jest obowiązkiem Klienta wypełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym. Klienci gwarantują i odpowiadają, w każdym przypadku, za prawdomówność, dokładność, ważność i autentyczność wprowadzonych Danych Osobowych.

5.2 Zarejestrowany Klient lub gość sklepu będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody odniesione w konsekwencji złej informacji dotyczącej swoich danych osobowych.

5.3 IndaloGold zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakiekolwiek dowodu i/lub dodatkowych danych w celu potwierdzenia Danych Osobowych tak, jak tymczasowego lub stałego zawieszenia Klientów, których dane nie mogły być potwierdzone.

5.4 Jest odpowiedzialnością Klienta weryfikacja swojej tożsamości i udostępnienie IndaloGold oficjalnego dokumentu udowadniającego tożsamość i adres zamieszkania, jakie Klient załączy poprzez swoje biuro wirtualne na stronie internetowej f. Wszystkie spółki zweryfikują swoją tożsamość wysyłając przez e-mail na adres soporte@indalogold.com dokumenty wskazujące prezesa lub osobę administrującą firmą oraz kopię dokumentu rejestracji firmy, jej statuty, a także dokument przedstawiający nadanie funkcji przedstawicielstwa firmy oraz wszystkie dokumenty jakie będą wymagane ze strony IndaloGold w celu prawidłowej identyfikacji spółki i jej uczestników.

5.5 W przypadku spółek, będą one musiały być na bieżąco z oficjalną rejestracją i rozliczeniami fiskalnymi, ubezpieczającymi i innych organizmów, które weryfikują codzienną działalność i funkcjonowanie spółki.

5.6 Dane udostępnione przez Klientów, na podstawie dobrowolnego udostępnienia, zostaną wprowadzone do bazy danych IndaloGold w celu użycia ich do rozwoju sprzedaży elektronicznej sklepu. Mogą byś użyte także przez inne strony internetowe, będące własnością IndaloGold, w celu wysyłania informacji, reklamy i promocji z różnych źródeł, rozumiejąc przesłanie dokumentów jako wyraz akceptacji dla wymienionych działań.

5.7 Fazy rejestracji w Sklepie Internetowym IndaloGold

A.) Klient odwiedza stronę internetową https://www.indalogold.com

B.) Klient przechodzi do menu “Rejestracja”.

C.) Klient wypełnia pierwszy krok rejestracji podstawowymi informacjami, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego, udostępnionego w sposób widoczny na stronie.

D.) Klient otrzymuje, na adres mailowy udostępniony w czasie tego procesu, list mailowy wysłany przez firmę, w celu weryfikacji podanego adresu mailowego.

E.) Klient, po zweryfikowaniu swojego adresu mailowego, wypełnia drugi krok rejestracji podając informację osobową.

F.) Po zakończeniu poprzedniego procesu Klient będzie mógł dotrzeć do pewnych menu i miejsc na stronie. Następnie należy przesłać swoje dokumenty osobiste do firmy w celu ich prawidłowej weryfikacji i akceptacji, jako Klienta.

G.) Kiedy Klient zostanie zweryfikowany zostanie poinformowany poprzez e-mail lub sms na telefon komórkowy podany w czasie rejestracji, aby móc rozpocząć korzystanie ze sklepu internetowego.

5.8 Jak zrealizować zakup produktu w Sklepie Internetowym IndaloGold

A.) Klient wybiera i odznacza w sklepie internetowym produkt jaki pragnie nabyć.

B.) Produkt ukazuje się w “Koszyku”, Klient może wybrać więcej produktów lub przejść do potwierdzenia zamówienia.

C.) Po przejściu do potwierdzenia zamówienia zostanie wyświetlona całkowita cena zakupu, łącznie z kosztami administracyjnymi w wysokości siedem procent (7%) od sumy wartości produktów.

D.) Klient uiści opłatę należności za zakupione produkty, za pomocą jednego z różnych systemów, jakie oferuje firma, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi wewnątrz biura wirtualnego.

E.) Po otrzymaniu zapłaty ze strony Klienta, ten będzie mógł odebrać produkt pod wskazanym adresem (tylko w tych państwach, w których jest dozwolona wysyłka produktu. Zobaczyć spis państw w Biurze Wirtualnym każdego Klienta. W menu “Sklep Online”, podmenu “Przechowywanie złota”, opcja “ Wyślij produkt”) lub pozostawić go w przechowalni.

F.) Klient otrzyma odpowiednią fakturę za zakup produktu.

G.) Cała potrzebna informacja dotycząca prawidłowego procesu zakupu w sklepie internetowym znajduje się wyszczególniona wewnątrz biura wirtualnego Klienta.

6. PRODUKTY

6.1 Ogólny regulamin niniejszego kontraktu ma na celu zakup złota inwestycyjnego w formie sztabek i/lub złotych monet (“Produkt”)

6.2 IndaloGold zajmuje się handlem złotych sztabek i/lub złotych monet określonych jako "London Good Delivery". Te produkty mają homologację London Bullion Market Association (LBMA, po polsku: Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców), które są akceptowane w międzynarodowych transakcjach giełdowych bez ograniczeń. Oznaczenie "London Good Delivery" potwierdza, że rafineria spełnia ścisłe wymagania co do jakości, aby móc handlować sztabkami złota w standardach całego świata. Rafinerie, które spełniają kryteria LBMA są ujęte na liście "LBMA Good Delivery List".

Sztabki złota "London Good Delivery" mają czystość od 995 do 999.9 części na 1000 czystego złota i posiadają odznaczenia na sztabce: Nº serii, znak rafinerii, czystość, inne wiadomości.

IndaloGold handluje sztabkami złota: 1gr, 2gr, 2´5gr, 5gr, 10gr, 20gr, 31´10gr, 50gr, 100gr. Handluje także złotymi monetami: 2 uncja, 1 uncja, ½ uncji, ¼ uncji, 1/10 u ncji 1/20 uncji. Wszystkie operacje przeprowadzane są poprzez sklep online.

6.3 Zdjęcia, które przedstawiają produkt są orientacyjne. Teksty, które towarzyszą tym zdjęciom są reprodukcją informacji jaka figuruje na opakowaniach dostarczonych przez samą rafinerię. Różnice pomiędzy zdjęciami a produktem mogą być minimalne i nie wpływają na podstawowy charakter produktu. Kolor produktów ukazany w sklepie online może różnic się od realnego koloru produktu w zależności od parametrów komputera.

7. POTWIERDZENIE NABYCIA PRODUKTU W CZASIE ZAMÓWIENIA

7.1 Klient potwierdzi zamówienie robiąc “Klick” w guzik “ZAMÓW PRODUKT”, “AKCEPTUJ”, “KUPUJ”, “ZAPŁAĆ”, “AKTYWUJ”, “WYSYŁKA” w czasie trwania procesu płatności. Od momentu tego potwierdzenia zamówienie jest pewne i definitywne, zostanie zarejestrowane automatycznie, IndaloGold przejdzie do realizacji jego wysyłki lub depozytu.

7.2 Automatyczna rejestracja zrealizowanego zamówienia nabiera mocy dowodowej co do jego charakteru, treści i daty. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia pociąga za sobą akceptację terminów dostawy, cen, kosztów przesyłki, ubezpieczenia, opakowania, cła i jakichkolwiek innych kosztów wynikających z prawidłowego dostarczenia lub przechowania, opisu oferowanych produktów oraz, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Zamówienia, szczególnych warunków i, w swoim przypadku, Zastrzeżenia. Po zakończeniu procesu zakupu, system potwierdzi Klientowi zrealizowane zamówienie za pomocą odpowiedniej faktury (lub za pomocą e-maila na adres mailowy podany w czasie rejestracji).

8. CENA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

8.1 Firma poinformuje Klienta, we wszystkich przypadkach, w sposób jasny i nieomylny, o cenie swoich produktów, w sklepie internetowym IndaloGold zawsze będą widoczne dwie ceny tak, jak sposoby płatności.

Dokładna cena produktu będzie ustalona w momencie zakupu w zależności od ceny złota ustalonej przez London Bullion Market Association (LBMA) dodając wszystkie koszty powiązane i jakiekolwiek inne koszty, które firma będzie musiała ponieść.

A.) Cena zakupu produktu ze strony Klienta.

B.) Cena skupu produktu oferowana przez IndaloGold dla Klienta. W żadnym przypadku nie jest obowiązkowym, aby Klient odsprzedał swój kupiony produkt od nowa firmie, jest to dodatkowa usługa.

C.) Jeżeli Klient wybierze użycie usługi skupu produktu oferowanej przez firmę, otrzyma on kwotę ustaloną dla produktu na ten moment, pokazaną w sklepie internetowym, oraz fakturę sprzedaży produktu odpowiadającą tej operacji. Całą tą informację Klient posiada do swojej dyspozycji wewnątrz swojego wirtualnego biura.

8.2 Dostępne sposoby płatności to: przelew bankowy i kryptowaluty.

Sposoby płatności mogą być zmienione przez firmę bez uprzedzenia. Całą informację dotyczącą różnych systemów płatniczych, Klient posiada wewnątrz swojego Wirtualnego Biura.

8.3 W przypadku płatności realizowanych za pomocą przelewu bankowego Klient zobowiązany jest do uiszczenia jakichkolwiek prowizji lub kosztów spowodowanych przez wymienione przelewy do firmy. Klient musi zwrócić szczególną uwagę na dane bankowe podane w swoim biurze wirtualnym oraz wykonać przelew bankowy z należytą starannością, aby operacja zakończona była sukcesem. W przypadku wykonania jakiegoś błędu ze strony klienta, środki nie zostaną zaksięgowane na koncie IndaloGold, zostaną one przesłane z powrotem co wygeneruje koszty za zwrot, które będzie musiał pokryć klient.

8.4 Informuje się i rekomenduje się Klientowi, że opłaty, jakie będzie realizował do firmy, powinien robić je osobiście i nie przekazywać pieniędzy osobom, innym lub nieznajomym po to, aby to oni zrealizowali transakcję w imieniu klienta obiecując wykonanie wpłaty za niego.

Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje czyny i za swoje finanse, zwalniając z jakiejkolwiek odpowiedzialności Indalogold za kradzieże lub straty pieniężne wynikające z nie przestrzegania swoich obowiązków.

8.5 IndaloGold nie przyjmuje opłat w gotówce.

9. PODATKI I DEKLARACJE MAJĄTKOWE

9.1 W oparciu o obowiązujące prawodawstwo dotyczące zapobiegania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, Klient deklaruje, iż środki użyte do zakupu nie pochodzą z żadnej nielegalnej działalności, ponosząc za nie całkowitą odpowiedzialność, zwalniając IndaloGold z całkowitej odpowiedzialności wobec pochodzenia wymienionych środków.

9.2 Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa podatkowego swojego państwa, płacąc podatki, podatki dochodowe, podatki od wzbogacenia, jeśli takie obowiązują i wszystkie inne obowiązujące w danym kraju, do jakich jest zobligowany.

9.3 IndaloGold oferuje do dyspozycji Klienta, poprzez jego Biuro Wirtualne, całą potrzebną informację przedstawioną jako “Kontrakt na Zakup z Rabatem", “Faktura na Zaliczkę", "Faktura za Zakup”, "Faktura za Sprzedaż" w celu przedstawienia do deklaracji podatkowej, podatku dochodowego, podatku od wzbogacenia i innych jakie obowiązują, w odpowiednich instytucjach każdego państwa.

9.4 W momencie kiedy Klient otrzyma produkt lub należność za sprzedaż produktu, będzie on jedyną odpowiedzialna osobą za swoje czyny.

10. DOSTAWA PRODUKTU

10.1 Produkt będzie dostarczony Klientowi, lub osobie upoważnionej przez niego, w sytuacji umożliwiającej transakcję, na podany adres, na podstawie udowodnienia tożsamości za pomocą ważnego dokumentu w dobrym stanie.

10.2 W państwach, które IndaloGold zamieścił w akapicie o wysyłce produktu, dostarczenie produktu odbywa się w czasie ok. dwadzieścia (20) dni roboczych, licząc od dnia formalnego zgłoszenia przez biuro wirtualne chęci otrzymania produktu pod wskazany adres.

10.3 Klient, lub osoba upoważniona do odebrania produktu, podpiszą dokument potwierdzenia doręczenia, podając swoje dane osobowe oraz numer dokumentu tożsamości, a także potwierdzą sprawdzenie przesyłki, co będzie oznaczało zgodę na odebrany produkt zarówno co do jego ilości jak i jakości w jakiej się znajduje.

10.4 W przypadku opóźnień, jakie mogłyby się wydarzyć z przyczyn niezależnych od IndaloGold, Klient będzie poinformowany o zaistniałej sytuacji i wymieniona sytuacja nie będzie stanowić żadnej odpowiedzialności ze strony firmy.

10.5 Wysyłki produktu na adres Klienta będą realizowane przez międzynarodowe firmy kurierskie w czasie normalnych godzin pracy ustalonych przez te firmy. W celu zasięgnięcia więcej informacji można odwiedzić oficjalną stronę internetową firmy podaną w momencie składania zamówienia.

11. PRZECHOWALNIA PRODUKTU

11.1 IndaloGold oferuje Klientowi certyfikowane przechowywanie produktu, jego użytek nie jest obowiązkowy i jest dowolny dla każdego Klienta.

11.2 Koszt przechowania produktu w certyfikowanym depozycie wynosi 1,2% rocznie, lub 0,1% miesięcznie od wartości produktu Klienta. Koszt przechowywania będzie naliczany pierwszego dnia każdego miesiąca, obliczając proporcjonalną ilość dni przechowywania produktu z poprzedniego miesiąca, w zależności od produktów przechowywanych w magazynie, aż do owego dnia.

12. DODATKOWE KOSZTY ZA PRZESYŁKĘ PRODUKTU

12.1 Klient pokrywa koszty przesyłki zakupionego produktu. Cena transportu będzie fakturowana wraz z realizowanym zakupem, lub naliczona później w zależności od polecenia Klienta. Koszty przesyłki, ubezpieczenia, reklamy, opakowania produktu oraz dostarczenia go na wskazany adres Klienta są odpowiedzialnością Klienta i będą opłacone przez niego “z góry” przed wysłaniem produktu przez IndaloGold.

12.2 Koszty spowodowane zwrotem produktu do firmy z powodu podania przez Klienta błędnych, złych, lub niekompletnych danych będą jego odpowiedzialnością i będą dołączone do kosztów nowego zamówienia.

12.3 Aby Klient mógł otrzymać produkt na wskazany adres, nie będzie mógł mieć żadnego negatywnego salda na swoich kontach z firmą.

12.4 W tych państwach, w których jest podatek VAT lub inne podatki na materiały szlachetne lub podatki celne, Klient ponosi odpowiedzialność za dostawę produktu.

12.5 Taryfy za wysyłkę produktu do różnych krajów znajdują się wyszczególnione wewnątrz Wirtualnego Biura każdego Klienta w menu “Sklep Online”, podmenu “Przechowywanie złota”, opcja “Wyślij produkt”. Wymienione taryfy mogą ulec zmianie.

(Detallar las tarifas en una tabla por países)

13. WYMIANA, ZWROT I REZYGNACJA

13.1 Klient może wymienić zakupiony produkt, jeżeli otrzymany produkt nie jest tym, który został oryginalnie zamówiony.

13.2 W celu wymiany produktu, Klient odeśle produkt w idealnym stanie, w oryginalnym opakowaniu, bez otwierania, wraz z dokumentacją dostawy zamówienia. Jeżeli Klient nie odeśle produktu IndaloGold pobierze za niego opłatę.

13.3 Kiedy nastąpi proces wymiany nieprawidłowego zamówienia, Klient otrzyma prawidłowy produkt bez opłaty kosztów, pod warunkiem wcześniejszego zwrotu niewłaściwego produktu w stanie nienaruszonym, takim, jaki został dostarczony.

13.4 Klient powinien skontaktować się z biurem obsługi klienta w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji i przystąpić do zwrotu produktu, według wskazówek zaoferowanych przez biuro obsługi klienta firmy.

13.5 Rezygnacja lub zwrot produktu mogą być zrealizowane, jeżeli zostaną one zakomunikowane IndaloGold, za pomocą jakiegokolwiek niezawodnego środka komunikacji, w czasie pięciu (5) dni roboczych od otrzymania produktu przez Klienta.

14. PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU STRONY INTERNETOWEJ

14.1 IndaloGold nie ponosi odpowiedzialności za problemy, jakie mogą zaistnieć w funkcjonowaniu strony internetowej. Mogą mieć one różne przyczyny, np: problemy systemu, techniczne, pochodne pracy internetu, możliwość zawieszenia pracy strony w czasie wprowadzania zmian i polepszeń. W takim przypadku zostanie podana dla Klientów wiadomość na tej samej stronie internetowej w odpowiednim okresie przed wprowadzeniem zawieszenia systemu. Przewidując takie możliwości IndaloGold zobowiązuje się usunąć wymienione problemy w najkrótszym możliwym czasie, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności.

14.2 Masowe ataki na stronie internetowej:

IndaloGold nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zaistnienia przerw w funkcjonowaniu strony, błędów, opóźnień, złego funkcjonowania strony i generalnie innych sytuacji problemowych, które będą wynikiem trudności nie będących pod kontrolą IndaloGold spowodowanych nieprawidłowym lub prowokującym użytkowaniem Klienta i/lub z powodu Siły Wyższej. Pod pojęciem Siły Wyższej rozumie się także, do celów niniejszego Regulaminu, wszystkie wydarzenia jakie wystąpiły poza kontrolą IndaloGold, takie jak: błędy osób trzecich, usługa serwerów, usługi telekomunikacyjne, akty rządowe, brak dostępu do sieci firm trzecich, akty lub blokady władz publicznych, inne sytuacje problemowe spowodowane zjawiskami naturalnymi, ogólny brak energii elektrycznej itp. Oraz ataki hakerów lub innych specjalistów od ataków na systemy zabezpieczające lub integralność systemów informatycznych, pod warunkiem, że IndaloGold zabezpieczyło wszystkie istniejące techniki zabezpieczające technicznie możliwe. W jakimkolwiek przypadku, z jakiegokolwiek powodu, IndaloGold nie poniesie odpowiedzialności zarówno za szkody bezpośrednie lub pośrednie, szkody powstałe i/lub szkody w wyniku utraconych korzyści. IndaloGold posiada prawo, bez obowiązku zadośćuczynienia Klientowi z tego powodu, czasowo zawiesić usługi i zawartość strony internetowej w celu realizacji operacji naprawczych i polepszających.

Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za wykroczenia w jakich może wziąć udział lub szkody jakie może popełnić w czasie użytkowania strony internetowej, zwalniając IndaloGold z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Klient jest jedyna osobą odpowiedzialną przed jakąkolwiek reklamacją lub aktem legalnym, sadowym lub pozasądowym rozpoczętym przez osoby trzecie przeciwko IndaloGold lub przeciw Klientowi, na podstawie używania przez Klienta usługi. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie koszty, wydatki i odszkodowania spowodowane dla IndaloGold z powodu wymienionych reklamacji lub działań prawnych.

IndaloGold nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać w aparatach elektronicznych Klientów na skutek możliwych wirusów informatycznych lub z jakiejkolwiek innej szkody spowodowanej używaniem strony.

15. ZAKRES ZASTOSOWANIA

15.1 Warunki, jakie wylicza się w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie jedynie w przypadku zakupów, które zostaną zweryfikowane ekskluzywnie poprzez te stronę internetową, pozostając poza ich mocą inne zakupy zrealizowane w IndaloGold za pomocą innych kanałów sprzedaży.

16. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE - WŁAŚCIWE SĄDOWNICTWO

16.1 Obowiązujące są przepisy Republiki Panamy (Panama) zarówno w sprawach prawa materialnego jak i procesowego, Sądy Właściwe będą odbywać się w mieście Panama (Republika Panamy).